Bạch tuột size nhỏ. Giá :

280,000

1Kg

Đánh bắt bằng tàu lớn ngoài biển đông.

Đóng gói và cấp đông ngay sau khi đánh bắt – không tẩm ướp chất bảo quản.

Đủ tiêu chuẩn xuất khẩu Nhật Bản.

Danh mục: